Wat is Femm?

De naam ‘Femm’ representeert waar we voor staan: Freedom, Equality, Muslim Movement. Femm betekent in het Arabisch ‘mond’. De mond staat voor ons als symbool voor het doorbreken van de opgelegde stilte aan vrouwen. Met dit platform willen wij hen een mond, of stem, teruggeven, die hen is ontnomen.

Visie

We zijn ervan overtuigd dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen een belangrijke hoeksteen is in iedere samenleving. De sekse waar we mee geboren zijn bepaalt namelijk voor een groot deel ons leven. Het probleem ontstaat echter wanneer ons geslacht een ‘struikelblok’ begint te worden en opportuniteiten of kansen in gedrang komen. Denk bijvoorbeeld aan meisjes die, omwille van hun geslacht, niet mee mogen op educatieve schoolreizen, of een voortdurende druk voelen om zich op een bepaalde manier te gedragen. De verwachtingen die gekoppeld zijn aan ons geslacht mogen er niet voor zorgen dat dromen, kansen, potenties en talenten opzij geschoven worden. Daarom vinden we het belangrijk dat gelijkheid niet enkel formeel geldt, maar ook in ieder aspect van ons individueel leven. We concentreren ons hierbij op genderongelijkheid binnen de verschillende islamitische gemeenschappen.

Hoe?

Informele gendergelijkheid willen we bekomen aan de hand van een drieluik: educatie, sensibilisering en reflectie. Daarbij zullen we zowel online als offline te werk gaan. Binnenkort lanceren we een website, die voor iedereen toegankelijk zal zijn en zal een zo divers mogelijk getuigenissen naar voren brengen. Het doel van deze getuigenissen is om vrouwen zonder stem een stem te geven en hen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan. Daarnaast is het ook belangrijk om offline aan sensibilisering te doen. Door onze eigen ervaringen en academische achtergrond, in de islamologie en genderstudies, zijn we in staat om interactieve workshops te geven op scholen, die de jongeren zullen motiveren om te reflecteren. Ten slotte willen we in de toekomst tal van evenementen organiseren; zoals lezingen, focusgroepen en boekbesprekingen. Volg ons dus zeker op onze Facebookpagina!

Voor wie?

Onze website en workshops zijn toegankelijk voor iedereen! De offline evenementen focussen zich echter op de leefwereld van meisjes en vrouwen met een islamitische achtergrond en zullen om die reden bijgevolg voor en door hen georganiseerd worden. Dit verlaagt de drempel, waardoor de activiteiten interactiever kunnen zijn.

 

Copyright © 2018 Femm.blog